Financials

 
年度 個體財務報告 合併財務報告
 2019    第一季
2018                            第四季 第一季 第二季 第三季 第四季
2017                            第四季 第一季 第二季 第三季 第四季
2016                            第四季  第一季 第二季 第三季 第四季
2015                            第四季 第一季 第二季 第三季 第四季
2014                           第四季 第一季 第二季 第三季 第四季
2013                              第四季  第一季 第二季 第三季 第四季
2012 第一季 第二季 第三季 第四季 第一季 第二季 第三季 第四季
2011 第一季 第二季 第三季 第四季 第一季 第二季 第三季 第四季
2010 第一季 第二季 第三季 第四季 第一季 第二季 第三季 第四季
2009 第一季 第二季 第三季 第四季 第一季 第二季 第三季 第四季
2008 第一季 第二季 第三季 第四季 第一季 第二季 第三季 第四季
2007 第一季 第二季 第三季 第四季                  第二季                 第四季
2006 第一季 第二季 第三季 第四季                  第二季                 第四季
 
請先下載 Adobe Acrobat Reader 讀取 (PDF) 檔案
本資料僅供參考,台灣福興工業股份有限公司對傳輸中斷不負任何責任,一切以公開資訊觀測站為主。
148期四不像图